Yazılım

C# do while Döngüsü

C# do while Döngüsü

While döngüsünde olduğu gibi döngünün kaç kez döneceğinin bilinmediği durumlarda kullanılır. En önemli farkı şartın döngünün sonunda kontrol edilmesidir. Bu nedenle de do while döngüsü kullandığımızda döngü içerisindeki işlemler en az bir kere yapılacak demektir.

Yapısı şu şekildedir:

do

{

İşlemler…

}

while( döngünün çalışma koşulu );

Do While Döngüsü Örneği

Kullanıcı metin kutusuna 0 ile 100 arasında bir sayı girecek, bilgisayar ard arda rastgele sayı üreterek bu sayı ile karşılaştıracaktır. Üretilen sayı, girilen sayı ile aynı oluncaya kadar döngü devam edecektir. Bilgisayarın ürettiği her sayı label1 içerisine yazılacak, ayrıca bir sayaç kullanılarak kaçıncı denemede bulunduğu label2 içine yazılacaktır.

int sayac = 0;
label1.Text = “”;
int a = int.Parse(textBox1.Text);
int tutulanSayi;
Random rastgele = new Random();
do
{
   tutulanSayi = rastgele.Next(0, 100);
   sayac++;
   label1.Text += tutulanSayi.ToString() + “\n”;
}
while (tutulanSayi != a);
label2.Text=sayac.ToString();

Do While Döngüsü Örneği

Black Jack Benzeri Basit Bir Oyun:

InputBox nesnesi ile kullanıcıdan toplamı 21’in üzerine çıkıncaya kadar ard arda sayılar girmesini isteyen, toplam 21’i geçtiğinde döngüyü bitirip kaç kez sayı girildiğini vesayıların toplamını ekrana yazan program:

int sayi;
int toplam = 0;
int sayac = 0;

do
{
sayi = Convert.ToInt32(Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBox(“Yeni Sayı”, “Başlık”, “”, 200, 200));
toplam = toplam + sayi;
sayac++;
}
while (toplam < 21);

label1.Text = sayac.ToString()+ ” defada ” + toplam.ToString();

do while Döngüsü ile Sayı Tahmin Oyunu

private void oyunaBasla_Click(object sender, EventArgs e)
{
  denemeler.Text = “”;
  int kalanHak = 10;
  int puan = 110;
  hakkiniz.Text = kalanHak.ToString();
  string tahminMetin;
  int tahmin;
  Random rastgele = new Random();
  int tutulanSayi = rastgele.Next(0, 1000);
   do
    {
     tahminMetin = Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBox(“Tahmininizi giriniz:”, “Tahmin”, “”, 400, 400);
     if (tahminMetin != “”) tahmin = int.Parse(tahminMetin);
     else tahmin = 0;
     denemeler.Text += tahmin.ToString() + “\n”;
     puan -= 10;
       if (tahmin > tutulanSayi) ipucu.Text = “Aşağı”;
       else if (tahmin < tutulanSayi) ipucu.Text = “Yukarı”;
       else if (tahmin == tutulanSayi)
       {
tebrik.Text = “TEBRİKLER…\nPuanınız: ” + puan.ToString();
          ipucu.Text = “”;
        }
        kalanHak–;
        hakkiniz.Text = kalanHak.ToString();
        if (kalanHak == 0)
        {
tebrik.Text = “OYUN BİTTİ !!! \nTutulan Sayı: “+tutulanSayi.ToString();
           ipucu.Text = “”;
        }
    }
    while (tahmin != tutulanSayi && kalanHak>0);
}

 

Click to comment

CEVAP BIRAKIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2018 Web Sitesi üzerinde yayınlanan tüm içerikler www.ogzblg.com sitesine aittir. Toplist 25

To Top