C# Ders

Csharp Programlama Dilinde Dinamik Diziler

Şimdi gelelim Dinamik Dizi tanımına, aşağıdaki kodlara bir göz atacak olursanız, önceki örneklerden farklı olarak kullanıcının girdiği bir değere göre dizi boyutunun belirlendiğini göreceksiniz.

int boyut;

            Console.Write(“Dizi boyutunu giriniz:”);
            boyut = int.Parse(Console.ReadLine());
            double[] notlar= new double[boyut];

Önceki örneklerimizde aşağıdaki gibi sabit bir değer girmek ya da tüm elemanlarını yazarak derleyiciye dizinin kaç elemandan oluştuğunu zorundaydık.

double[] notlar= new double[5];

Şimdi bir örnek yapalım, bir sınıftaki tüm öğrencilerin notlarını alıp, ortalamasını bulmak isteyelim. Her sınıftaki öğrenci sayısı değişeceğinden sabit bir değer tanımlamak zordur. Belki bir okulda aşağı yukarı öğrenci sayısı bellidir. Dizinin boyutunu en fazla öğrenci barındıran sınıfa göre belirlemek isteyebilirsiniz. Örneğin en fazla 50 öğrencili sınıf varsa dizinin boyutu 50 olsun diyebilirsiniz ama 30 öğrencili bir sınıfta 20 öğrencilik boşuna hafızada yer ayırmış olacaksınız. Dolayısıyla en iyisi dizi boyutunu sınıfta öğrenci sayısına göre dinamik belirlesin, biz de hafızadan kazanalım.
using System;
namespace DinamikDizi
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int boyut;
            Console.Write(“Dizi boyutunu giriniz:”);
            boyut = int.Parse(Console.ReadLine());
            double toplam=0, ortalama=0;
            double[] notlar= new double[boyut];
            for (int i=0; i<notlar.Length; i++)
            {
                Console.Write(“{0}.notu giriniz:”, i + 1);
                notlar[i] = double.Parse(Console.ReadLine());
                toplam += notlar[i];
            }
            ortalama = toplam / notlar.Length;
            for (int j = 0; j < notlar.Length; j++)
                Console.WriteLine(notlar[j]);
           Console.WriteLine(“=====================”);
           Console.WriteLine(“Toplam:{0} \nOrtalama:{1}”, toplam, ortalama);
        }
    }
}

Yukarıdaki örnekte boyutu klavyeden alarak, dizinin boyutunu dinamik olarak belirledik. Sonra klavyeden notları aldık, toplamını döngü içindeki toplam değişkeninde biriktirdik. Ortalamayı da döngü bittikten sonra; ortalama = toplam / notlar.Length satırı ile hesapladık.

Click to comment

CEVAP BIRAKIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2018 Web Sitesi üzerinde yayınlanan tüm içerikler www.ogzblg.com sitesine aittir. Toplist 25

To Top