Yazılım

SQL – Group By – Verileri Gruplama

Verileri Gruplayarak Gösterme – Group By Komutu

GROUP BY komutu belirtilen alandaki değerleri gruplandırarak, her grup için istenen bilgiyi elde etmemizi sağlar.

Örneğin bir tablodaki dgYeri alanında, hangi şehrin kaç kez geçtiğini bulmak istersek şu sorguyu kullanabiliriz.

SELECT dgYeri, COUNT(*) FROM Ogrenci GROUP BY dgYeri;

Grup işlemlerinin uygulanması sırasında birtakım sınırlamalar gerekebilir. Grup koşulları belirlenirken HAVING sözcüğü kullanılırak sadece istenilen yani bir şarta uyan grupların gösterilmesini sağlayabiliriz. HAVING sözcüğü gruplama yaptıktan sonra yazılır.

Kayıtlar GROUP BY ile gruplandırılır ardından HAVING ile belirtilen şarta uyan gruplar listelenir.

WHERE ifadesi ise satırlara filtre uygulayarak, istenen kritere uymayan satırları sonuçlara dahil etmez.

Group By ifadesi Where ifadesinden sonra, Having ifadesinden önce kullanılır. Order By ifadesi ise en son kullanılır.

SELECT dgYeri, COUNT(*)

FROM Ogrenci

WHERE cinsiyet=’E’

GROUP BY dgYeri

HAVING count(dgYeri)>=2;

Click to comment

CEVAP BIRAKIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2018 Web Sitesi üzerinde yayınlanan tüm içerikler www.ogzblg.com sitesine aittir. Toplist 25

To Top