Yazılım

Visual C# Matematiksel işlemler

Sayı Yuvarlama Metotları

Double veya decimal türündeki ondalık sayıları tam sayıya yuvarlamak için kullanılabilecek 3 farklı metot bulunmaktadır.

Round, Ceiling ve Floor Metotları

Ceiling metodu kendisine gönderilen ondalık sayıyı en büyük tam sayıya yuvarlar. Yani yukarı yuvarlama yapar.

Floor metodu ise ondalık sayıyı en küçük tam sayıya yuvarlar. Yani aşağı yuvarlama yapar.

Round metodu ise ondalık sayıyı kendisine en yakın tam sayıya yuvarlar. Örneğin 3.44 sayısını 3’e yuvarlarken, 3,55 sayısını 4’e yuvarlar.

Örnek:

decimal sayi = decimal.Parse(textBox1.Text);
decimal s1 = Math.Ceiling(sayi);
label1.Text = s1.ToString();
decimal s2= Math.Floor(sayi);
label6.Text = s2.ToString();
decimal s3= Math.Round(sayi);
label4.Text = s3.ToString();

 

Max ve Min Metotları

Max metodu kendisine verilen iki sayıdan büyük olanı geri döndürür. Min metodu ise küçük olan sayıyı geri döndürür.

İki metot da tüm değişken tipleri için kullanılabilir.

Örnek:

int a = int.Parse(textBox1.Text);
int b = int.Parse(textBox2.Text);
int c = Math.Max(a, b);
int d = Math.Min(a, b);
label1.Text = “Sayılardan büyük olan ” + c.ToString() + “, küçük olan ise ” + d.ToString() ;

 

Sayının Kuvvetini Hesaplama – Math.Pow Metodu

Bir sayının kuvvetini hesaplamak için kullanılır.

Math.Pow ( taban, kuvvet ) şeklinde kullanılır.

Örnek:

int a = int.Parse(textBox1.Text);
int b = int.Parse(textBox2.Text);
double sonuc = Math.Pow( a, b);
label1.Text = sonuc.ToString();

 

Sayının Karekökünü Hesaplama – Math.Sqrt Metodu

Sqrt metodu ile bir sayının karekökünü hesaplayabiliriz. Sonuç double türünde olacaktır.

Örnek:

int sayi = int.Parse(textBox1.Text);

double karekok = Math.Sqrt ( sayi );

Click to comment

CEVAP BIRAKIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2018 Web Sitesi üzerinde yayınlanan tüm içerikler www.ogzblg.com sitesine aittir. Toplist 25

To Top